REKLAMACJE

  1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
  2. Aby złożyć reklamację, Klient zobowiązany jest wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres reklamacje@vippidesign.com.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Klient otrzyma informację zwrotną zawierającą formularz reklamacji, który należy wypełnić i bezzwłocznie odesłać drogą elektroniczną. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zwrotu Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania
  4. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy Techsource Sp. z o.o, ul. Kordeckiego 38; 05- 120 Legionowo. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
  5. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT oraz oryginału poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.
  6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru oraz formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
  7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
  8. Wszelkie zwroty i przesyłki w przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego, niepełnowartościowego towaru wysyłane na koszt firmy Vippi Design nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

      formularz