ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU


1. Klient ma prawo zwrócić lub wymienić zakupiony towar w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu.
2. Podstawą zwrotu towaru jest dokument jego zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3. Zwrot towaru jest możliwy w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z oryginalną etykietą.
4. Pieniądze podlegają zwrotowi gotówką (w przypadku płatności gotówką) lub na konto wskazane przez Klienta (w przypadku płatności przelewem).
5. W przypadku zwrotu towaru Klient ponosi koszt wysyłki towaru na adres podany w punkcie 4. "Reklamacje" niniejszego Regulaminu.
6. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj Techsource Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie ul. Józefa Piłsudskiego 13 (tel: +48 887 44 33 55, opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora lub e-mail: sklep@vippidesign.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy - prosimy o przesłanie wiadomości z prośbą o wzór formularza na adres: sklep@vippidesign.com. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez e-mail: sklep@vippidesign.com lub na naszej stronie internetowej w Formularzu Kontaktowym.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy na adres: Techsource Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 38, 05-120 Legionowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 20 PLN.