Regulamin konkursu „Wygraj zestaw artykułów biurowych”

Regulamin konkursu „Wygraj zestaw artykułów biurowych”


1. Organizatorem konkursu jest Techsourse Sp.z.o.o z siedzibą w Legionowie, ul. Kordeckiego 38

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 6-13.06.2018r.

3. Sponsorem nagrody jest Techsourse Sp.z.o.o

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin organizatorów.

6. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Oznacz swojego znajomego, któremu chcesz podarować zestaw artykułów biurowych

b) Uzasadnić dlaczego ta osoba powinna otrzymać taki zestaw

c) Polubić fanpage Vippi Design

7. Komentarze w wyrażeniami powszechnie uważanymi za obraźliwe będą dyskwalifikowane i usuwane.

8. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród pozostawionych komentarzy przez Jury.

9. Jury Konkursu jest powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą: przedstawiciele organizatora.

10.W konkursie zostaną wyłonieni 4 laureaci.

11.O wygranej powiadomimy na fanpage’u Vippi Design.

12.Wygraną są: 4 podwójne zestawy artykułów biurowych, oraz 4 podwójne kupony rabatowe o równowartości 100PLN. 

13.Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.

14.Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przekazanie danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię, nazwisko, adres)

15.Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu lub nagrody konkursowej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: ​ kontakt@vippidesign.com​.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, przed upływem tego terminu osoba skarżąca zostanie poinformowana o decyzji w sprawie reklamacji.

16.Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji dostępne są na stronie internetowej www.vippidesign.com​ w zakłądce Regulamin sklepu.

17.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

18.W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

19. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości zgłoszeń.

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.